Inicio Horarios Contactar

Presentación
Onde estamos
Historia
Programación 2018-2019
Horarios
Organización
Organigrama
Estatísticas
Presacramental
Censo parroquial
Publicacións
Ligazóns
Noticias

AxendaAmosar axenda completa

En castellano

ESTATÍSTICAS

Nesta sección expóñense as cifras anuais de participantes en grupos parroquiais dende o ano 1996. Tamén aparece o número de sacramentos celebrados.

Mundo Infantil

Grupos de nenos e nenas de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, 1º de Confirmación A e B (os que teñen que facer 3 anos por non seguir o proceso), 2º de Confirmación e Movemento Junior de Acción Católica.

CURSO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
58 99 94 100 81 69 91 68 69
82 63 97 92 103 71 70 95 64
122 114 84 101 90 105 69 67 97
31 73 80 64 75 69 63 46 43
44 58 71 77 44 73 64 59 46
40 64 61 63 72 42 75 60 59
1ºConf.A 96 54 96 62 72 74 50 77 67
1ºConf.B   44 15 15 18 0 4 4 3
2º Conf 114 98 53 91 67 67 75 50 72
Junior 7 40 42 79 81 70 54 35 26
TOTAL
594
707
693
744
703
640
615
561
546

Catequistas e Educadores de Infancia

Catequistas e educadores correspondentes ós grupos de nenos e nenas do apartado anterior. 1º e 2º de Primaria son en casa; por iso non hai catequistas.

CURSO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                 
            4 4

6

19 22 16 16 16 17 17 16 15
8 8 10 11 12 11 13 13 10
5 7 9 11 8 9 10 10 8
7 8 9 10 10 10 11 11 12
1ºConf.A 14 17 14 10 0 10 9 8 9
1ºConf.B   13 2 2 0 0 1 1 1
2ºConf. 18 14 8 12 22 10 10 10 9
Junior 1 1 3 6 6 6 5 4 3
TOTAL
72
90
71
78
74
73
80
77
73

Mundo Xuvenil

Grupos de mozos e JOC (Xóvenes Obreiros Católicos). No ano 2003 intégranse todos no MJAC (Movemento de Xóvenes de Acción Católica).

CURSO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Xóvenes 39 47 59 48 32 16 32 45 54
J.O.C. 10 12 10 9 8 10 14    
TOTAL
49
59
69
57
40
26
46
45
54

Animadores de Pastoral Xuvenil

Animadores correspondentes ós grupos do apartado anterior.

CURSO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A.P.J. 10 8 7 7 5 5 6 7 5
J.O.C. 0 1 1 1 1 1 1    
TOTAL
10
9
8
8
6
6
7
7
5

Adultos

Irmandade Obreira de Acción Católica, Visitadoras, Conferencias de San Vicente de Paúl, Cáritas Parroquial, Pastoral Familiar, Vida Ascendente e Equipo de Animación Misioneira.

CURSO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
HOAC 8 8 8 8 8 16 12 13 13
VISIT. 25 21 20 21 20 19 20 23 23
CSV 13 13 11 12 14 13 11 10 9
CARIT. 16 17 14 11 11 13 14 21 18
P.FAM 2 2 4 6 6 6 2 4 4
V.ASC 11 7 7 7 10 10 8 7 13
A.MIS 29 14 11 12 14 13 16 18 14
TOTAL
104
82
75
77
83
90
83
96
94

Grupos de Liturxia

Equipo de Liturxia, Vela no Templo, Roupeiro, Coros de 11, 12 e 13 e Preparación para o Bautismo.

CURSO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
E. Lit. 14 11 12 9 8 10 13 13 13
Vela T. 34 21 21 30 37 39 37 51 51
Roupeiro 7 7 7 7 9 11 8 8 8
Coro 11 20 13 16 13 12 12 12 16 13
Coro 12 28 28 26 17 22 22 21 21 26
Coro 13 9 9 9 6 6 6 10 8 13
Pre Baut. 6 2 2 1 1 0 2 4 4
TOTAL
118
91
93
83
95
100
103
121
128

Outros grupos

Equipo de Economía, Apostolado da Oración, Adoración na Casa, Grupos de Oración, Escola de Doutrina Social da Igrexa, Lexión de María, Grupos Bíblicos, Renovación Carismática e Matrimonios.

CURSO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Economía 4 4 4 4 4 5 8 8 8
Ap.Orac. 402 402 402   10 10 10 10 10
Ador. Casa 54 54 45     0 0 0 39
G. Orac. 10 5 5 9   0 0 0 0
Esc DSI             0 14 12
Lexión Mª         6 5 4 3 6
G.Bíblic.         99 110 70 60 81
Carismat.         13        
Matrimonios                 12
TOTAL
470
465
456
13
132
130
92
95
168

Sacramentos

Bautismos, Primeiras Comuñóns, Confirmacións, Vodas, Defunciones e Unción de Enfermos comunitarias e individuais (cifras dende 2004).

CURSO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
BAUTISMO 72 65 65 58 62 57 64 50 53
1ª COMUNI. 130 122 123 84 101 67 85 59 77
CONFIRMA. 100 115 106 53 91 92 101 95 78
VODAS 25 25 28 26 42 34 25 23 21
DEFUNC. 38 40 54 50 58 57 52 54 49
UNC. ENF.                 22
TOTAL
365
367
376
271
354
307
327
281
300

 

www.santiagocaldas.org © 2018 Parroquia de Santiago
Avda. de las Caldas, 28. 32001 Ourense
info@santiagocaldas.org (+34) 988 211 954